Färgundersökning

Vilken färg hade trapphuset eller fasaden ursprungligen? Vi gör färgundersökningar på objekt där det finns intresse för att återskapa äldre färgsättning eller utreda olika historiska lager i och på byggnaden. Vid undersökning görs så kallade färgtrappor på lämpliga ställen, dessa kulörbestäms med hjälp av NCS–systemet och dokumenteras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensobjekt

Villa Väntorp, Ulriksdals slottsområde

Undersökning av ursprunglig färgsättning och förslag till ny färgsättning.Vaktmästarebostäderna, Naturhistoriska riksmuseet
Utvändig färgundersökning
Statens fastighetsverk

Undersökning av äldre färgsättning inom ramen för vårdprogramValfisken 23, Stockholm Invändig färgundersökning
Brf Valfisken 23

Undersökning och dokumentation av ursprunglig färgsättning i trapphuset


Tynningö 1:51 Värmdö
Utvändig färgsättning
Privatperson
Undersökning av ursprunglig färgsättning samt förslag till ny färgsättning


Västergötland 3, Stockholm
Invändig färgundersökning
Brf Västergötland 3

Undersökning och dokumentation av ursprunglig färgsättning i trapphuset.

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25