Kyrkliga kulturminnen

Vid vård och underhåll av kyrkor och kyrkogårdar krävs ofta kvalificerade insatser. Stockholms Byggnadsantikvarier har lång erfarenhet av att delta i det förberedande arbetet vid åtgärder i känsliga miljöer och tillsammans med andra konsulter och hantverkare ta fram bra underlag. Vi har även löpande kontakt med flera församlingar och ger dem stöd i förvaltningen av sina fastigheter.

 

Gravvårdsinventeringar, där kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar identifieras, samt vårdprogram för hela kyrkogårdar är andra tjänster vi erbjuder.

 

Vi kan även utföra ansökningshandlingar för tillstånd enligt kulturmiljölagen samt bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referensobjekt

Gustaf Vasa kyrka, Vasastan, Stockholm
Gustaf Vasa församling Antikvarisk medverkan för renovering och ombyggnad av Gustaf Vasa kyrka.

 

Sundbybergs kyrka, Sundbyberg
Sundbybergs församling Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.

 

Tibble kyrka, Täby
Täby församling

Antikvarisk medverkan i förvaltningen. Råd inför underhåll och renovering, ansökningar till länsstyrelse och stift mm.

 

Näshulta kyrkogård, Eskilstuna
Husby-Rekarne & Näshulta församlingar Gravvårdsinventering, värdering och beskrivning av gravvårdar och kyrkogård.

 

Täby kyrkogård, Täby kommun
Täby församling Gravvårdsinventering, värdering och beskrivning av gravvårdar och kyrkogård.

 

Sundbybergs begravningsplats
Sundbybergs församling, Gravvårdsinventering, värdering och beskrivning av gravvårdar och kyrkogården.


Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25