Tjänster

Intresset för att ta vara på kulturhistoriska värden i byggnader och miljöer är stort. Vår verksamhet bidrar med den kunskap som behövs för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Att ta vara på dessa kvaliteter innebär att vårt kulturarv bevaras och det är ofta en god ekonomisk investering då resultatet är attraktiva miljöer.

 

En förutsättning för att en byggnads karaktärsdrag ska kunna bevaras är att projekterings- och byggprocessen genomförs med kunskap om husets kulturhistoriska kvaliteter och möjligheter. Vi har ett brett kontaktnät av specialister inom området. Det innefattar bland andra arkitekter, konstruktörer och konservatorer med erfarenhet och vana att arbeta med de material och med de förhållningssätt som krävs för ett bra resultat.


Varsamhet vid ändring

En förutsättning för att en byggnads karaktärsdrag skall kunna bevaras är att hela projekterings- och byggprocessen genomförs med kunskap om husets ursprungliga kvaliteter och möjligheter.

 

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25