kontoret_2

Företaget

Stockholms Byggnadsantikvarier har tre medarbetare tillika delägare, två med examen från Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet och en med examen från Samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet. Vi har tidigare erfarenhet från arbete inom kommuner, länsmuseer, länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet.

Våra beställare är fastighetsägare, arkitektkontor och byggföretag, Svenska kyrkans församlingar, kommuner, länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket med flera.