byggnadsinventering

Byggnadsinventering

Vid en byggnadsinventering samlas och sammanställs information om en bebyggelsemiljö utifrån kulturhistoriska aspekter. Inventeringen utförs genom arkivstudier, sammanställning av historik samt studier i fält. Vid inventeringen på plats dokumenteras byggnaden med fotografering och intressanta byggnadsdelar och detaljer med mera registreras.

En byggnadsinventering kan användas som underlag för bedömning av enskilda byggnaders kulturhistoriska värden. Den kan också fungera som underlag inför detalj- eller översiktsplanering samt när ett kulturmiljöprogram ska upprättas eller revideras.

Fotodokumentation

En fotodokumentation kan beroende på uppdragets art vara mer eller mindre omfattande. En komplett fotodokumentation innehåller en heltäckande exteriör och interiör fotografering, detaljfotografering samt även planskisser med fotoposition, bildriktning och bildnummer. Vi använder, om inget annat efterfrågas, högupplöst digitalbildsformat. Materialet levereras i rapportform, vanligen både digitalt och i pappersform.