Stockholms Byggnadsantikvarier AB

Ett konsultföretag specialiserat på antikvarisk kompetens.

Antikvarisk kompetens

Stockholms Byggnadsantikvarier är ett konsultföretag specialiserat på den antikvariska kompetens som behövs vid projektering, renovering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Vi är certifierade sakkunniga avseende kulturvärden, nivå K.

Stockholms Byggnadsantikvarier har en bred erfarenhet från många delar inom kulturmiljövården och arbetar med kulturhistoriska undersökningar och analyser samt värdebeskrivningar av både enstaka byggnader och komplexa miljöer. Detta innefattar miljökonsekvensbeskrivningar samt utredningar inför planarbete i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Se vidare under rubriken tjänster.

Stockholms Byggnadsantikvarier AB
Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög
116 22 Stockholm
Eva Wallström
0703-32 35 30
Eva-Lotta Erlingsson
0708-20 65 20
Sofia Bruto
0736-79 51 88

Referensuppdrag