kontoret_2

Medarbetare

 

 

 

 

 

Sofia Bruto

Examen från Bebyggelseantikvarisk linje vid Göteborgs universitet. Vidareutbildning: Kungl. Konsthögskolan med inriktning Villaarkitektur. Certifierad sakkunnig kulturvärden, KUL 2, behörighet K.

mobil: 0736-79 51 88
e-post: sofia@stoba.se

Eva-Lotta Erlingsson

Examen från Bebyggelseantikvarisk linje vid Göteborgs univ. Vidareutbildning: Riksantikvarieämbetets kurs för kyrkoantikvarier. Kungl. Konsthögskolan med inriktning Kungliga Operan.
Certifierad sakkunnig kulturvärden, KUL 2, behörighet K.

mobil: 0708-20 65 20
e-post: eva-lotta@stoba.se

Eva Wallström

Samhällsplanerarexamen, fil.mag. kulturgeografi, vid Stockholms universitet. Vidareutbildning: Kungl. Konsthögskolan med inriktning De stora restaureringarna. Certifierad sakkunnig kulturvärden, KUL 2, behörighet K.

mobil: 0703-32 35 30
e-post: eva@stoba.se