Antikvarisk_stod_forvaltning_2

Antikvariskt stöd vid förvaltning

Vi är med vår antikvariska sakkunskap och erfarenhet ett stöd vid förvaltning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Vi bistår med råd och idéer inför renovering och ombyggnad och hjälper till med ansökan om tillstånd hos antikvariska myndigheter.

Vi kan hjälpa till med ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och kyrkounderhållsbidrag (KUB) hos stiften och med ansökan om de tillstånd som krävs från länsstyrelsen.