Antikvarisk_forundersokning

Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en renovering eller ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en antikvarisk förundersökning tar vi fram historiska fakta om byggnaden och byggnadens kulturhistoriska värden definieras och beskrivs.

Den antikvariska förundersökningen fungerar som underlag för projekteringen. När det gäller byggnader eller miljöer med högt kulturhistoriskt värde bör en antikvarie även delta i projekteringen för att de antikvariska synpunkterna ska kunna arbetas in i bygghandlingen redan från början.