Kyrkliga_kulturminnen

Kyrkliga kulturminnen

Vid vård och underhåll av kyrkor och kyrkogårdar krävs ofta kvalificerade insatser.

Stockholms Byggnadsantikvarier har lång erfarenhet av att delta i det förberedande arbetet vid åtgärder i känsliga miljöer och tillsammans med andra konsulter och hantverkare ta fram bra underlag. Vi har även löpande kontakt med flera församlingar och ger dem stöd i förvaltningen av sina fastigheter.

Vi utför även gravvårds-inventeringar, där kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar identifieras.

Vi kan även utföra ansökningshandlingar för tillstånd enligt kulturmiljölagen samt bidragsansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkobyggnadsbidrag.