arrestbyggnaden3

Arrestbyggnaden, Skeppsholmen

Statens fastighetsverk, Vårdprogram i samarbete med EEJ arkitekter.