fiskhandel_strangnas

Kulturmiljö- och stadsbyggnadsprogram för Strängnäs kommun

Strängnäs kommun, Övergripande program över Strängnäs kulturmiljöer med fördjupade bilagor över Mariefreds borgargårdar, Arkitektoniska särdrag inom stadsbebyggelsen, Yngre villabebyggelse och Komplementbyggnader. I samarbete med WSP.