KunglKonstakademien

Kungliga Konstakademien, Stockholm

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.