Sundbyberg, Eken 4

Kv Eken 4, Sundbyberg

Skandia fastigheter.
Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad av kontorshus uppfört 1980 efter ritningar av Sten Samuelsson.