Milles

Lidingö, Millesgården

Antikvariskt utlåtande angående åtgärder för tillgänglighet, Millesgården, Lidingö.