Före ombyggnad

Markuskyrkan, Björkhagen

Antikvarisk medverkan vid projektering samt installation av ny ventilationsanläggning.