Sundbybergs_begravningsplats_fixx

Sundbybergs begravningsplats

Sundbybergs församling, Gravvårdsinventering, värdering och beskrivning av gravvårdar och kyrkogården.