Sundbybergskyrka_fixx

Sundbybergs kyrka, Sundbyberg

Sundbybergs församling Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering.