Antikvarisk förundersökning

För att ta tillvara en byggnads kvaliteter på bästa sätt vid en renovering eller ändring krävs kännedom om byggnadens förutsättningar. I en antikvarisk förundersökning tar vi fram historiska fakta om byggnaden och byggnadens kulturhistoriska värden definieras och beskrivs.

 

Den antikvariska förundersökningen fungerar som underlag för projekteringen. När det gäller byggnader eller miljöer med högt kulturhistoriskt värde bör en antikvarie även delta i projekteringen för att de antikvariska synpunkterna ska kunna arbetas in i bygghandlingen redan från början.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referensobjekt

Kv Eken 4, Sundbyberg
Skandia fastigheter.
Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad av kontorshus uppfört 1980 efter ritningar av Sten Samuelsson.

Hotell Bellevue, Haninge
Haninge kommun Antikvarisk förundersökning över Hotell Bellevue i Dalarö, uppförd 1880-talet

 

Mossrosen 1,
Hässelby Villastad

Småa AB Antikvarisk förundersökning Folkets Hus och park

 

Tullhuset, Lotshuset och Lotsutkiken, Huvudskär, Haninge
Skärgårdsstiftelsen Antikvarisk förundersökning av delar av öns 1800-tals bebyggelse.

 


Eken 4, Sundbyberg
Skandia fastigheter Antikvarisk förundersökning av Kabelverkets tidigare huvudkontor från 1940-tal.Ekmarckska huset Djurgården
Privat beställare

Prefabricerat lusthus av Fredrik Blom uppfört på 1820-talet. Senare kraftigt tillbyggt och förändrat men fortfarande med en kärna av Blom.

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25