ekmarckska_huset

Ekmarckska huset Djurgården

Privat beställare

Prefabricerat lusthus av Fredrik Blom uppfört på 1820-talet. Senare kraftigt tillbyggt och förändrat men fortfarande med en kärna av Blom.