SBA 20110826sb 001

Arresten, Skeppsholmen

Vård – och underhållsplan av Arresten, Skeppsholmen. Arbetet utfördes i samarbete med AEOW arkitekter.