2017 09 01-35

Lötsjö kapell, Sundbyberg

Vård- och underhållsplan över gravkapell uppfört 1925.