Fyrvapplingen_6_7och8_fixx

Fyrväpplingen 6, 7 och 8, Solna

Dokumentation efter brand i tre byggnadsminnesmärkta radhus från 1910-talet samt medverkan vid återuppbyggnaden.