G III

Gustav III:s paviljong, Haga

Omläggning av kopparplåt på södra flygelns tak, antikvarisk medverkan.