tvätterimiljöer

Tvätterimiljöer på Södertörn

Inventering av Södertörns tvätterimiljöer inför byggnadsminnesförklaring.