Sjovagen_Solna

Sjövägen, Solna

Solna stad, Antikvarisk inventering av villamiljön utmed Sjövägen, Solna.