karolinska_institutet

Karolinska institutet, Solna

Kulturhistorisk inventering Akademiska hus Inventering och klassificering inför detaljplan. Byggnaderna är uppförda från 1930-talet och framåt, arkitekt Ture Ryberg.