storholmen

Storholmen

Kulturhistorisk byggnadsinventering Vaxholms stad, Underlag för detaljplan för ögruppen Storholmen i Stora Värtan, inventering och klassificering av ca 250 fastigheter.