Antikvarisk kompetens

Stockholms Byggnadsantikvarier är ett konsultföretag specialiserat på den antikvariska kompetens som behövs vid projektering, renovering samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

 

Vi har en bred erfarenhet från många delar inom kulturmiljövården och arbetar med kulturhistoriska undersökningar och analyser samt värdebeskrivningar av både enstaka byggnader och komplexa miljöer. Detta innefattar miljökonsekvensbeskrivningar samt utredningar inför planarbete i kulturhistoriskt intressanta miljöer. Se vidare under rubriken tjänster.

Medlemskap i FIBOR

www.detnorskeveritas.se

Medarbetare sakkunniga kulturvärden - behörighet K

Boverkets hemsida

 

S P B A

Medlemskap i Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25