Vårdprogram

Ett vårdprogram ger riktlinjer för långsiktig vård och underhåll av en byggnad. Avsikten är att det ska fungera som ett praktiskt styrdokument för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster i den dagliga förvaltningen både inför stora förändringar och vid akuta underhållsåtgärder.

Programmet innehåller historik, en kulturhistorisk värdebeskrivning och målsättning med bevarandet, beskrivning av speciella vårdkrav, nulägesdokumentation och rumsbeskrivning samt långsiktiga strategier för bevarande och utveckling.

 

Vård- och underhållsplan

En vård- och underhållsplan är ett praktiskt och ekonomiskt instrument som jämfört med ett vårdprogram även innehåller underhållsplan och underhållstabeller. Vi utför underhållsplaner efter Riksantikvarieämbetets riktlinjer i samarbete med ingenjör och/eller arkitekt samt konservator och konsulter inom trädgård, el, vvs och brandskydd med mera. Genom en långsiktigt planerad skötsel som är anpassad efter byggnadens speciella förutsättningar och behov kan kostnaderna för vård- och underhåll hållas nere.

För kyrkor, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser, som ägs av Svenska kyrkan och skyddas av Kulturminneslagen krävs from 2006 en vård- och underhållsplan för att kunna söka kyrkoantikvarisk ersättning. Det är ett bidrag som församlingarna kan söka hos stiften för åtgärder som värnar kulturhistoriska värden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referensobjekt

Rademachersmedjorna, Eskilstuna
Eskilstuna stadsmuseum Upprättande av vård- och underhållsprogram av Rademachersmedjorna, Eskilstuna. Arbetet utfördes i samarbete med Krister Berggren.

 

Rosdala glasbruk, Uppvidinge kommun
Länsstyrelsen Kronobergs län Vård- och underhållsprogram över Rosdala glasbruk, ca 20 byggnader från 1900-1960-tal.

 


Sockenstuga, sockenmagasin och kyrkstallar, Tingsryds kommun
Länsstyrelsen Kronobergs län Vård- och underhållsprogram över byggnader inom kyrkomiljön i Linneryd.

 

Sparrisbacken, Hässelby Strand
Brf Sjöträdgården Upprättande av vård – och underhållsprogram över radhusområdet Sparrisbacken uppfört på 1950-talet.Fresta kyrka, Upplands Väsby
Vård- och underhållsplan
Fresta församling, Stockholms stift

Produktion av vård- och underhållsplan i samarbete med Krister Berggren Byggkonsult AB och Hidemark & Stintzing arkitekter.

 

Arrestbyggnaden, Skeppsholmen
Statens fastighetsverk

Vårdprogram i samarbete med EEJ arkitekter.

 

Sjöhistoriska museet, Stockholm
Statens fastighetsverk

Vårdprogram

 

Stockholms Byggnadsantikvarier AB Nytorgsgatan 17 A, 2 tr ög 116 22 Stockholm tel. 08-720 66 05 fax. 08-643 56 25